2014

Podařilo se sklidit více než 11 000 ha cukrové řepy. Rozmetli jsme více než  160 000 m3 hnojů a kalů. A aplikovali jsme více než  100 000 m3 digestátu a kejdy.