1996

Začali jsme se sklizní cukrovky, pořízen první stroj HOLMER TERRA DOS a navázána úzká spolupráce s firmou HOLMER.