Aplikace digestátu do hrubé brázdy

Již na přelomu měsíce února a března nám počasí umožnilo aplikaci digestátu přímo do hrubé brázdy.

 Fotografie prací naleznete na Facebooku a v naší galerii