Přehled služeb

 • Sklizeň cukrovky

  Sklizeň cukrovky je naší specializací. Cukrovku sklízíme výhradně originálními sklízeči německé značky HOLMER. Na tyto stroje máme zkušené vyškolené pracovníky a technické zázemí pro opravy a servis, což je základním předpokladem maximálního využití stroje během řepné sezóny. V současné době disponujeme 15 stroji převážně HOLMER TERRADOS T3 včetně vyvážečů - nosičů nástaveb HOLMER TERRA VARIANT s nástavbou na odvoz cukrové řepy. 

 • Vývoz cukrovky z pole a vršení na hromady

  Nač ztrácet cenný čas sklizňového stroje pojížděním po poli a vysypáváním zásobníku s vyoranou cukrovou řepou. Proto máme HOLMER TERRA VARIANT, který sklizené množství přebírá od sklízeče a transportuje ho k okraji pole šetrně k půdě a samozřejme i k samotné cukrovce. Tak můžeme sklízet bez přestávky a žádná další technika není potřeba. HOLMER TERRA VARIANT je nejsilnější nosič nářadí v Evropě.

 • Rozmetání hnoje

  Aplikace hnoje, kalů i jiných statkových hnojiv rozmetadly Bergmann uspokojí každého agronoma. K přednostem univerzálních rozmetadel Bergmann s talířovým rozmetacím ústrojí TSW patří podstatně větší pracovní záběr až 30 m, vysoká kvalita rozmetání i přesnost rozhozu a univerzálnost použití pro široké spektrum materiálů.

 • Aplikace kejdy, digestátu

  Aplikaci kejdy a digestátu provádíme HOLMEREM TERRA VARIANT s nástavbou ZUNHAMMER a diskovým aplikátorem ZUNIDISK nebo AMAZONE. Do travních porostů, vojtěšky a pšenice je k dispozici aplikátor Vredo se záběrem 8 metrů. Okamžitou přímou podpovrchovou aplikací kejdy nebo digestátu, při níž je únik emisí do ovzduší nejmenší (cca do 5 % obsahu čpavkového dusíku), dosahujeme efektivního využití živin. Dávkované množství se automaticky řídí  počítačem. Kejdu k aplikátoru dovážíme cisternami. 

Spolupracující firmy