Podařilo se sklidit více než 11 000 ha cukrové řepy. Rozmetli jsme více než  160 000 mhnojů a kalů. A aplikovali jsme více než  100 000 m3 digestátu a kejdy. 

V tomto roce jsme jeli v řepné kampani s 12 originálními vyorávacími stroji  HOLMER TERRA DOS a 3 vyvažeči na cukrovku. Překonána hranice 10000 ha sklizené cukrovky. Zavedli jsme novou službu - aplikaci digestátu a kejdy. Stroj HOLMER TERRA VARIANT s nástavbou ZUNHAMMER  umožňuje nejmodernější aplikaci digestátu a kejdy s přímým zapravováním.

Rozšíření služby rozmetání hnojů a kalů - tři linky po třech strojích s rozmetadly BERGMANN a s manipulátory zvyšují kapacitu na 200000 tun rozmeteného hnoje za rok.

Rozšíření strojového parku na 9 vyorávacích strojů HOLMER TERRA DOS.

Dokončena rekonstrukce zázemí společnosti - hala na opravování strojů, garáž na stroje, kancelář a sklad. Moderní zázemí nám umožňuje dále zlepšovat služby pro naše zákazníky. Nově poskytujeme služby i pro zákazníky na Slovensku.

Pořízení prvního stroje HOLMER TERRA DOS T3, v tomto roce jsme poprvé sklidili cukrovou řepu pro naše zákazníky z více než 6000 ha. 

Další rozšíření služeb - sestavení linky na rozmetání hnojů a kalů. Linka obsahuje dva traktory NEW HOLLAND s rozmetadly BERGMANN, HOLMER TERRA VARIANT s nástavbou BERGMANN a manipulátor CLASS. 

Zavedení nové služby - vývoz cukrovky od vyorávače novým strojem HOLMER TERRA VARIANT. Umožňuje práci téměř v jakýchkoliv podmínkách. Rozšíření počtu sklízečů na 6.

Firma se rozšiřuje, má čtyři sklízeče HOLMER a pět stálých zaměstnanců.

Začali jsme se sklizní cukrovky, pořízen první stroj HOLMER TERRA DOS a navázána úzká spolupráce s firmou HOLMER.

Založení firmy. Společnost Agropt s.r.o. byla původně založena jako pila na dřevo.

Náš tým

facebook_page_plugin